Alfa Pracownia Projektowa

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 Internetowa Baza Firm Business Navigator
P r a c o w n i a P r o j e k t o w a A L F A

O   f i r m i e

Pracownia Projektowa ALFA istnieje na rynku od 1997 roku.

Firma od początku swojego istnienia zajmuje się zarówno projektowaniem jak i załatwianiem formalności urzędowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzorem nad budowami a także oddawaniem do użytku wszystkich obiektów budownictwa lądowego.

Nasz zakres działalności obejmuje również reprezentowanie klientów przed organami administracji państwowej w rożnych sprawach, przygotowywanie wniosków, pisanie pism urzędowych, udział w procesie administracyjnym, pisanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia.

Długoletni okres pracy w administracji, zdobyte doświadczenie a także zainteresowania powodują dużą skuteczność prowadzonych postępowań, a współpraca z specjalistami posiadającymi wysokie kwalifikacje zapewnia wysoką jakość realizowanych zleceń.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ! ! !


CmediaStudio